Nieuwsbrief #8: mei 2022

In deze nieuwsbrief:

 • Amaryllisproject goed van start
 • Fonds Celina Ramos
 • Duurzame held 2021
 • Algemene vergadering Op de Spiegel vzw

Amaryllisproject goed van start

In een vorige nieuwsbrief kon je al kennismaken met Amaryllis, een samenwerkingsproject met Rotary Turnhout. Amaryllis wil hoger opgeleide nieuwkomers op weg helpen naar een job die beter aansluit bij hun diploma, competenties en werkervaring die zij hebben opgedaan in hun thuisland. Een gemengde werkgroep Rotary/Op de Spiegel vzw boog zich over een plan van aanpak. John Boks van Rotary Turnhout werd aangesteld als projectcoördinator van Amaryllis.

Meer weten over ons project? Lees hier het uitgebreid interview met John in het ledenblad van Rotary.

Fonds Celina Ramos

Op de Spiegel vzw heeft een kandidaatsdossier ingediend in het kader van de projectoproep ‘Fonds Celina Ramos’ van de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds steunt initiatieven die werken met mensen met een maatschappelijke achterstand, zowel economisch als sociaal in België. Het Fonds richt zich tot kleinschalige projecten die het verschil maken omdat ze gedragen worden door enthousiaste personen en liefst concreet en blijvend iets veranderen aan de situatie van kwetsbare mensen in een economisch precaire situatie.

Afgelopen donderdag ontvingen we bevestiging van de Koning Boudewijnstichting dat we mogen rekenen op € 3000 financiële steun voor de realisatie van onze doelstelling: nieuwkomers op weg helpen naar een zelfstandiger bestaan.

Duurzame held 2021

In 2021 ontvingen we van Gemeente Kasterlee de erkenning ‘Duurzame Held’. Dat met deze motivering:

“De steun van Op de Spiegel vzw kan nieuwkomers definitief wegleiden uit de armoede (SDG 1). Door uit deze vicieuze cirkel te treden kunnen deze gezinnen ook andere ontwikkelingsdoelen inlossen, zoals geen honger (SDG 2), toegang tot goede gezondheid, welzijn (SDG 3) en kwaliteitsonderwijs (SDG 4).”

Ontdek hier de andere duurzame helden van Kasterlee: https://www.duurzamegemeente.be/ gemeente/kasterlee-2021

Hartelijk dank aan Gemeente Kasterlee voor deze mooie appreciatie!

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als een wereldwijd kader voor duurzame ontwikkeling. 193 landen bereikten een akkoord over deze 17 doelstellingen.

Algemene Vergadering Op de Spiegel vzw

Na een digitale vergadering in 2021 hopen we elkaar dit jaar weer ‘echt’ te kunnen ontmoeten. Onze Algemene Vergadering zal doorgaan op woensdag 22 juni in de Foyer van OC Kasterlee. De leden van de Algemene Vergadering ontvangen later nog een officiële uitnodiging in hun mailbox.

Heb je een vlotte pen en wil je graag een actieve rol opnemen in onze vzw? Wil je bestuurder worden van onze vzw of meewerken aan onze activiteiten?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wil jij onze werking ondersteunen via een gift?

Dan kan dat door storting op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw: BE 37 5230 8108 7328.

Tip: schrijf iedere maand een klein bedrag over via een domiciliëringsopdracht bij je bank.

Nieuwsbrief #7: november 2021

JkrCqG9qzHB11k

 

In deze nieuwsbrief

 • Refugee Walk editie 2021
 • Amaryllis samen met Rotary Turnhout
 • Op de Spiegel vzw bakt wafels
 • Enkele kerncijfers van onze werking

Refugee Walk editie 2021

Wereldwijd zijn bijna 80 miljoen mensen op de vlucht voor geweld. Ze leggen enorme afstanden af, vaak te voet, op zoek naar een veilige thuis.

Deelnemers aan de Refugee Walk zijn solidair met mensen op de vlucht en tonen dit door een symbolische route van 10, 20 of 40 km te bewandelen. Samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen stippelde Op de Spiegel vzw ook dit jaar weer 3 mooie wandelingen uit via wandelknooppunten en zorgde voor een warm onthaal te Tielen op 3 oktober 2021. Ondanks het hondenweer mochten we toch een 35-tal moedige wandelaars verwelkomen.

1

Amaryllis samen met Rotary Turnhout

2

“De Amaryllisbol heeft zoveel kracht in zich dat deze zonder water of voeding kan groeien en bloeien met een grote uitbundigheid en schoonheid.”

Een job vinden wordt vaak als sluitstuk gezien van een geslaagde integratie voor nieuwkomers. De weg naar werk is echter vaak een pad met vele hindernissen. Op de Spiegel vzw ondersteunt vluchtelingen hierin financieel.

Met Amaryllis, een samenwerkingsproject tussen Rotary Turnhout en Op de Spiegel vzw, willen we nog een stap verder gaan. Dit project richt zich specifiek naar een beperkte groep van hoog opgeleide vluchtelingen die we een intensief begeleidingstraject aanbieden. Zo leiden we deze nieuwkomers naar betere jobs die aansluiten bij hun competenties en de werkervaring die zij hebben opgedaan in hun thuisland.

Op de Spiegel vzw bakt wafels

3

Na een pauze in 2020 omwille van corona gaat Op de Spiegel vzw opnieuw wafels bakken tijdens de eindejaarsbeurs van Oxfam Wereldwinkel KLT op 4 en 5 december. Editie 2019 bracht een mooi bedrag van € 834,34 op voor onze werking. Heb je een wafelijzer en zie je het zitten om op vrijdag 3 december thuis wafels te bakken? Reageer dan even op deze mail dan bezorgen we je tijdig alle ingrediënten.

Enkele kerncijfers van onze werking

4

Er lopen nu 18 natuurlijke verbintenissen bij Op de Spiegel vzw.

De gemiddelde waarde van een nieuwe natuurlijke verbintenis is €2665.

De maandelijkse aflossing bedraagt gemiddeld €111 per dossier.

Er zijn momenteel 2 nieuwe aanvragen in behandeling.

Het vrije saldo op onze bankrekening bedroeg eind oktober €4846.

Zonder bijkomende giften kunnen we dit jaar geen nieuwe natuurlijke verbintenissen meer aangaan.

Wil jij onze werking ondersteunen via een gift?

Dan kan dat door storting op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw: BE 37 5230 8108 7328.

Tip: schrijf iedere maand een klein bedrag over via een domiciliëringsopdracht bij je bank.

Nieuwsbrief #6: mei 2021

JkrCqG9qzHB11k

 

Beste lid of sympathisant van Op de Spiegel vzw,

We zijn heel blij u te mogen melden dat Hilde Devos de integrale opbrengst van haar dichtbundel ‘Onverhoopt’ schenkt aan de Op de Spiegel vzw.

Sinds oktober 2019 dragen woorden Hilde door de dagen. Ze waaien zomaar aan en blijven praatjes slaan tot ze onderdak vinden in een gedicht. Onverhoopt bundelt het kruim van die oogst. Vrije verzen, haiku’s en tanka’s verkennen wegen om onzekerheid, ongemak en pijn het hoofd te bieden, sterker nog: te doorleven. Ze verklanken een lofzang op woorden, natuur en humor.

Deze dichtbundel kan een spiegel zijn en elkeen inspireren tot meer boeiende ervaringen, ook als het tegenzit. Hij schenkt schoonheid en troost, steekt een hart onder de riem en reikt manieren van beleven aan die leiden tot groot geluk.

Laat het de windstreken horen, Onverhoopt is er bijna!

2

“soms de simpele vreugde te praten

Vasile Gârnet

Soms de simpele vreugde te praten

zomaar ongevraagd een weerwoord te krijgen

dat alle pijn doet wijken

eensklaps van kramp, klem, koord en ijzer bevrijdt

het uur tot een hoogfeest lengt.

 

Dat buitelen van gedachten

dat hart en ziel fijner stemt

dan de vermaardste violist zijn snaren,

een zoete vrucht die mij dagen later

nog in vervoering breng”

in de dichte mist

verwatert de oude eik

tot een aquarel”

Onverhoopt, 136 bladzijden leesavontuur, gevat in een gelamineerde kaft, is te koop voor slechts 15 euro.

Intekenen voor Onverhoopt is wenselijk. Dit kan door vóór 12 juni 2021 een mail te sturen naar opdespiegel@gmail.com met vermelding van het gewenste aantal exemplaren, uw naam en adres.

én de som voor het aantal, al of niet met verzendkosten, over te schrijven op het rekeningnummer BE37 5230 8108 7328 van Op de Spiegel vzw.

Met uw bestelling steunt u Op de Spiegel vzw in woord en daad. Dank u wel, eveneens namens Hilde en de vluchtelingen die wij hiermee helpen!

Vanaf 1 juli liggen dichtbundels voor u klaar

U kan de bestelde dichtbundels tijdens de openingsuren afhalen in de Wereldwinkel van Kasterlee, Melkstraat 38, 2460 Kasterlee.

Wie zijn bestelling niet kan ophalen, krijgt de dichtbundel thuisgestuurd en betaalt hiervoor bij inschrijving een extra kost per boek van 5 € voor België en 10 € voor Nederland.

Nieuwsbrief #5: januari 2021

JkrCqG9qzHB11kWie had ooit verwacht dat we “terug een gewoon jaar” als een wens zouden uitspreken; als iets waar we met intens verlangen naar uitkijken!

1

Beste lid of sympathisant van Op de Spiegel vzw,

Voor vele nieuwkomers wordt het wellicht nooit meer zoals het was. Zij moesten al wat hen lief was achterlaten in hun thuisland. Met vallen en opstaan proberen zij een nieuw leven op te bouwen.

Dankzij jouw steun slagen zij er toch in om dit moeilijke pad te bewandelen. Velen malen dank hiervoor!

In deze nieuwsbrief willen we enkele hoopvolle getuigenissen met jullie delen. We vonden deze zo puur en oprecht dat we ze jou onversneden voorschotelen.

Wil jij onze werking ondersteunen via een gift? Dan kan dat door storting op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw: BE 37 5230 8108 7328.

2

Safya en Yasser

Gelukkig Nieuwjaar ik wens jullie het allerbeste,

Mijn ervaring met de organisatie is geweldig, Ik heb veel goede raad gekregen en jullie hebben me geholpen aan het begin van mijn route hier in Begiè. Ik kan jullie geleerd om deel te nemen en samen te werken binnen de groep. Ik ben dankbaar dat ik Diane en Suaad heb leren kunnen. Diane heeft me goed geholpen en heeft me Ans leren kunnen. Zij helpt me met de taal en staat altijd voor me klaar. Mijn ervaring bij lijnguapolis is goed, ik spreek nog niet perfect Nederlands,maar mijn basis is al goed. Ik kan nu het oudercontact van mijn dochters goed verstaan en mijn e-mail allen lezen, dat is heel prettig. Bedankt, Diane en Suaad en Bart en Maria en de anderen ik kan niet genog woorden vinden om jullie te Bedanken.

Hallo ik ben Ans, ik ben bij Safya terechtgekomen na een oproep van Diane via vrijwilligersgroep van Oxfam in Mortsel. Wat eerst gewoon bijles Nederlands was is snel meer geworden dan dat. Nederlands oefenen is nog altijd de hoofdzaak, maar recepten en levenservaring uitwisselen, elke keer binnenkomen in een warme thuis voor 3 prachtige meisjes en mogen meemaken dat de jongste je absoluut niet-Arabische naam ook begint te zeggen,als ze voor de rest nog niet zoveel kan praten; de sprankeltjes vreugde in een verder compleet van de pot gerukt jaar. Dus ik wil ook jullie enorm bedanken dat ik via jullie Safya heb leren kuunnen, en over dat nederlands ja dat goed gaat.

Met vreindelijk groenten en houden jullie gezond

Safya en Yasser”

3

Habte

“Ik ben Habte uit Eritrea op 10/2015 naar België gekomen. Ik heb twee zonen van 10 jaar, van 7 jaar en een babytje dochter van 8 maanden. Mijn zonen Yafiet en Sammy in Eritrea geboren. Mijn dochter Yorusalem hier geboren. Mijn vrouw Luwam en mijn zonen zijn op 01/2018 naar België gekomen.

Na de Nederlands 1.2 gevolgd ik ben voor de eerst keer in Turnhout al 6 maanden van uit Olen met de bus als schilder gewerkt. en dan in Olen met een bouwfirma al 2 maanden gewerkt. Ik vind dat een beetje moeilijk. Omdat mijn Nederlands is niet zeer goed. dus ik snapt niet heelmaal wat zegt mij de baas. en veel boos tegen me. Ik heb heel stress hadden. Ik kan niet verder meer. Gestopt.

Eigenlijk ik ben in de wacht lijst opleiding lasser via VDAB. Ik ben als lasser in Erietrea veel jaren gewerkt. Maar moet ik hier opnieuw een opleiding volgen. Ik heb bijna 1 jaar, half in Antwerpen en half in Sint-Katelijne- Waver genog opleiding lasser gevolgen. Dan ik moet werk zoeken. maar dat is heel moeilijk snel werk te vinden. Ik heb met veel firma’s gesolliciteerd. Niet gemakkelijk. Er is twee moeilijk vragen van de werkgever.

1, heb je auto?

2, hoeveel jaren ervaren heb jij?

nogmaal anders, maar ik vind niet moeilijk.

Dat die ene heel belangrijk vraag ‘heb je auto?’ is voor me een beetje moeilijk. Eigenlijk toen was ik klaar met rijbewijs L. Ik kan auto rijden. maar ik geen auto hebben. Ik kan niet ook auto kopen. Dus geen werk vinden.

Eindelijk heb ik geld van Op De Spiegel VZW gekreegen. Dan auto gekocht. gelukkig heel snel werk gevonden. mijn leven dag na dag veel beter geworden. Nu heb ik auto, vast werk en gezond familie.

Ik wil heel graag van hart voor Daine Les bedanken voor Op de Spiegel vzw georgsienaert en mij verantwoordelijk gegeven. Zij is een van die mensen mijn leven verbetert. André Eritrean vluchtelingen ook hebben voor auto te kopen geld bij Op de Spiegel vzw gekreegen. En zij zijn auto gekocht en werk gevonden.

Alvast bedankt voor de Op de Spiegel vzw organiseren en het group.

Ik kan niet goed de steunen helemaal uitleggen. omdat ik heb geen genoeg nederlands. Jullie kunnen verbeteren mijn schrijft.

Bedankt voor begrijp me en best wensen gelukkig nieuwjaar 2021 voor alle vriendinnen Op de Spiegel vzw mensen.

Nog fijn nieuwe jaar!!! Tot ziens !!

groetjes habte”

4

Zahid en Hiba

“Bete leden van op de spiegel,

Ik wil jullie hier bedanken voor de sentjes die wij van jullie mogen ontvangen, en dan op ons gemak kunnen terug betalen, wij hebben met deze bedrag een printer kunnen kopen, die wij het echt nodig hadden tijdens mijn studie, eigenlijk heb ik afgestudeerd, maar mijn vrouw die ook aan het studeren blijft zij gebruiken. Het is nu ook gelukt met de hele afbetaling.

Kleine bedragen doen niet veel, maar toen in ons geval had wel veel betekent voor ons en heeft geholpen.

Met vriendelijke groeten

Zahid en Hiba”

Hier kan je een uitgebreid interview met Zahid lezen.

Nieuwsbrief #4: november 2020

JkrCqG9qzHB11k

Beste lid of sympathisant van Op de Spiegel vzw,

Op de Spiegel vzw heeft de laatste maanden niet stilgezeten. Corona treft vandaag ieder van ons, maar in het bijzonder de meest kwetsbaren in onze samenleving. Meer dan ooit rekenen nieuwkomers op onze ondersteuning.

In deze nieuwsbrief:

 • Vlamdragers: een mooie getuigenis over onze werking
 • Op de Spiegel: aanwezig op Refugee Walk!
 • Op de Spiegel: financieel

3

Vlamdragers: een mooie getuigenis over onze werking

Vlamdragers is een online platform dat inspirerende verhalen over bezielde mensen wil delen. Zij zetten mensen in de kijker, die moeilijkheden niet uit de weg gaan, maar die de vlam van geluk brengen in het dagelijkse leven.

Vorige maand verscheen het Vlammend Verhaal van Diane Leys en Farah Khattab. Een verhaal over passie en drive maar ook over moed en kracht. Kortom een mooie getuigenis over de werking van Op de Spiegel vzw!

Benieuwd?

Lees hier het volledige artikel.

2

Op de Spiegel vzw: aanwezig op de Refugee Walk!

Wereldwijd zijn bijna 80 miljoen mensen op de vlucht voor geweld, oorlog en vervolging. Ze leggen enorme afstanden af, vaak te voet, op zoek naar een veilige haven. Deelnemers van de Refugee Walk tonen hun solidariteit met mensen op de vlucht.

De voorbije jaren werd de sponsortocht voor vluchtelingenwerk Vlaanderen in en rond één stad georganiseerd. Door corona werden de wandelingen dit jaar op 27 september verspreid georganiseerd over Vlaanderen. De regionale werkgroep van Oxfam Wereldwinkels koos daarom dit jaar voor twee prachtige tochten van 10 en 40 kilometer die vertrokken vanuit het station van Tielen.

Op de Spiegel mocht in de gloednieuwe ‘Oxvan’ aan het station een handje toesteken met het laven van de dorstigen. Dit leverde niet enkel een extra centje op voor onze werking maar ook enkele leuke plaatjes!

1

Op de Spiegel vzw: financieel

Op de Spiegel vzw ontving sinds de opstart €37.705 aan inkomsten. Het betreft hier voornamelijk giften en inkomsten uit fondsenwerving. Er werden verbintenissen aangegaan voor een bedrag van €29.735. Daarvan is al €8.917 afgelost. Sinds de start van onze vzw werden er voor €913 kosten gemaakt. Dat is slechts 2,42% van onze inkomsten.

Met onze huidige reserve kunnen we nog een zestal aanvragen behandelen. Maandelijks worden er telkens een drietal nieuwe dossiers aangemeld. We onderzoeken iedere vraag dan ook grondig en blijven zeer omzichtig met onze middelen omgaan.

Wil jij onze werking ondersteunen via een gift? Dan kan dat door storting op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw: BE 37 5230 8108 7328.

Aarzel zeker niet om zelf een aanvraag in te dienen of nieuwkomers de weg te wijzen naar Op de Spiegel vzw. We maken graag tijd vrij voor een gesprek.

Nieuwsbrief #3: juni 2020

JkrCqG9qzHB11k

Beste lid of sympathisant van Op de Spiegel vzw,

Vandaag valt de derde nieuwsbrief van onze vzw in je digitale brievenbus. Via deze weg willen we je op de hoogte houden van de handel en wandel van onze vzw, die onlangs haar eerste verjaardag mocht vieren!

Op de Spiegel vzw heeft als doel om in wederzijds vertrouwen een klein bedrag – dat na verloop van tijd terugbetaald kan worden – ter beschikking te stellen aan erkende vluchtelingen, om hen op die manier te ondersteunen op weg naar een zelfstandig bestaan.

In deze nieuwbrief

 • Algemene Vergadering: uitgesteld
 • Hoe erkende vluchtelingen hun weg vinden naar Op de Spiegel vzw
 • #geluksbrengers
 • Steun Op de Spiegel vzw

3 foto 1

Algemene vergadering: uitgesteld

De algemene vergadering van Op de Spiegel vzw moet naast een verplicht formeel deel ook vooral een feest zijn van onderlinge solidariteit en vriendschap. Hierbij hoort een hapje, een drankje en héél veel gezelligheid.

Het coronavirus houdt ons voorlopig nog in de greep. Daarom heeft het bestuursorgaan van Op de Spiegel vzw beslist om de algemene vergadering dit jaar niet te laten doorgaan op Wereld Vluchtelingendag, 20 juni. Statutair is dat mogelijk omdat ons eerste boekjaar loopt tot 31 december 2020 en we de eerste jaarvergadering pas na afloop van het eerste boekjaar moeten houden.

Natuurlijk vinden we het ongelofelijk jammer dat we de eerste verjaardagskaars van Op de Spiegel vzw niet samen met jullie kunnen uitblazen. Maar uitstel is geen afstel: we zoeken naar een nieuwe datum voor dit najaar en houden jullie op de hoogte.

3 foto 2

Hoe erkende vluchtelingen hun weg vinden naar Op de Spiegel vzw

Op de Spiegel vzw behandelt gemiddeld een drietal aanvragen per maand. Ieder dossier wordt grondig onderzocht vooraleer een natuurlijke verbintenis wordt aangegaan. Zo gaan we na in welke mate de aanvraag effectief bijdraagt tot een zelfstandig bestaan.

Dit kan het behalen van een rijbewijs B voor het vinden van een job zijn, of de aankoop van een wagen om in ploegen te werken. Maar ook de aankoop van een laptop, cursusmateriaal of het inschrijvingsgeld van een opleiding is mogelijk. Uiteraard reiken we goedkopere alternatieven aan indien deze evenwaardig zijn.

Hoe vinden de aanvragers hun weg naar Op de Spiegel vzw?

Vooral via mond-tot-mondreclame van personen die bij Op de Spiegel vzw een natuurlijke verbintenis hebben aangegaan. Het is fijn om vast te stellen dat onze aanpak gewaardeerd wordt en zijn vruchten afwerpt. Het nadeel is dat we daardoor vandaag nog te weinig proactief zoeken naar nieuwe noden.

De lat mag én moet hoger. We willen nieuwkomers de kans geven om zich verder te ontplooien volgens hun talenten, zodat ze volwaardig kunnen doorgroeien in onze maatschappij. Een duwtje in de rug om een zelfstandige activiteit op te starten, om een opleiding te volgen voor de erkenning van het diploma dat in het thuisland werd behaald, een bijkomende specialisatie die kansen biedt op een promotie,….

We begeven ons hiermee op nieuw en onbekend terrein. Daarom gaan we met Op de Spiegel vzw de noden eerst in kaart brengen.

Vandaar een warme oproep aan onze leden en sympathisanten: heb je ervaring op dit terrein of ken je iemand die zijn kennis met ons kan delen? Aarzel niet om ons te contacteren!

3 foto 3

#geluksbrengers

Op de Spiegel vzw steunt de campagne ‘De Geluksbrengers’ van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Met het klavertje vier tonen we dat we openstaan voor jonge vluchtelingen. Met deze campagne wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen de komende maanden iedereen een geluksbrenger zien worden. Een verschil maken vergt weinig. Met een klein engagement op ieders maat: van simpelweg ‘hallo” zeggen tot een lokale vrijwilliger worden die jonge vluchtelingen helpt om hun toekomstdromen waar te maken.

3 foto 4

3 foto 5

Steun Op de Spiegel vzw

Draag je onze werking een warm hart toe? Stort maandelijks een kleine bijdrage op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw:

BE 37 5230 8108 7328

Of stel een doorlopende betalingsopdracht in op je bankapp. Zo kan je Op de Spiegel vzw eenvoudig blijven steunen – waarvoor een warme dankjewel!

Wil je de nieuwsbrieven van Op de Spiegel vzw graag rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Geef ons een seintje via het contactformulier.

Nieuwsbrief #2: november 2019

JkrCqG9qzHB11k

Beste lid of sympathisant van Op de Spiegel vzw,

Vandaag valt onze tweede nieuwsbrief van Op de Spiegel vzw in je digitale brievenbus.

Op de Spiegel vzw heeft als doel om in wederzijds vertrouwen een klein bedrag ter beschikking te stellen aan erkende vluchtelingen, dat na verloop van tijd kan terugbetaald worden. Zo willen we hen steunen op weg naar een zelfstandig bestaan.

NB2-1

Op de Spiegel vzw: financieel

Een dertigtal sympathisanten steunden onze vzw al met een financiële gift. Alles opgeteld heeft Op de Spiegel vzw nu bijna € 9.445 aan giften ontvangen. Er werden verbintenissen aangegaan voor een bedrag van € 8.953. Daarvan is vandaag reeds € 1.827 afgelost. Sinds de start van onze vzw werden er voor € 542 kosten gemaakt. Dat is 5,74% van de inkomsten. De belangrijkste kostenposten zijn de oprichtingskosten en publiciteitskosten.

Het huidige banksaldo bedraagt € 1.827. Iedere maand komen er nieuwe aanvragen tot ondersteuning bij. Momenteel zijn er een viertal dossiers in behandeling. We zijn dus genoodzaakt om zeer omzichtig met onze middelen om te gaan.

Wil jij onze werking ondersteunen via een gift? Dan kan dat door storting op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw: BE 37 5230 8108 7328.

Tip: schrijf iedere maand een klein bedrag over via een domiciliëringsopdracht bij je bank.

NB2-2.jpg

Oxfam Wereldwinkel KLT schenkt de opbrengst van het Fairtrade Restaurant 2019 aan Op de Spiegel vzw. Binnenkort zullen we € 750 ontvangen op onze rekening. Hartelijk dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan dit mooie initiatief!

Organiseert jouw vereniging een activiteit en ben je nog op zoek naar een goed doel? Download dan hier ons sponsordossier.

NB2-3.jpg

Op de Spiegel vzw komt naar buiten…

Tijdens de kerstvakantie organiseert vzw Kerstkroeg de jaarlijkse kerstkroeg aan de kerk in Herselt. Net zoals andere jaren gebeurt dit dankzij een hele hoop vrijwilligers die zich enthousiast inzetten voor een gezellige, warme en smakelijke kroeg voor het goede doel.

Op de Spiegel vzw is dit jaar geselecteerd als één van de goede doelen. Als tegenprestatie gaan we op 29 december een avondje tappen in de Kerstkroeg. Heb je zin om een handje toe te steken? Geef dan zeker een seintje!

Meer info: de Kerstkroeg vindt dit jaar plaats van vrijdag 20 december tot en met zaterdag 4 januari 2020. De Kerstkroeg is dagelijks open van 14 tot 2 uur. Op 31 december is de Kerstkroeg gesloten. Warm aanbevolen!

Oxfam Cadeaudagen 30 november – 1 december 2019

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Oxfam Wereldwinkel tijdens het eerste weekend van december een eindejaarsbeurs in het ontmoetingscentrum van Kasterlee (Binnenpad 2, 2460 Kasterlee).

Vrijwilligers van Op de Spiegel vzw zullen aan de bezoekers van de beurs lekkere wafels te koop aanbieden, om mee te nemen of ter plaatse te nuttigen. Kom zeker eens langs bij onze stand!

Nieuwsbrief #1: juli 2019

JkrCqG9qzHB11k

Beste lid of sympathisant van Op de Spiegel vzw ,

Vanaf nu mag je deze nieuwsbrief regelmatig in je digitale brievenbus verwachten. Via deze weg willen we je op de hoogte houden van de handel en wandel van onze piepjonge vzw.

Op de Spiegel vzw heeft als doel om in wederzijds vertrouwen een klein bedrag ter beschikking te stellen aan erkende vluchtelingen, dat na verloop van tijd kan terugbetaald worden, om hen zo te ondersteunen op weg naar een zelfstandig bestaan.

In deze eerste nieuwsbrief

 • Terugblik op een succesvolle lanceringscampagne
 • Helemaal klaar om jouw storting te ontvangen!
 • Werk aan de winkel: nieuwe aanvragen stromen binnen

Een succesvolle lanceringscampagne

De opstart van onze vzw is niet onopgemerkt voorbij gegaan! We waren aangenaam verrast dat ons persbericht meermaals werd opgepikt door de regionale pers. Artikels verschenen in Gazet van Antwerpen, De Postiljon, Kerk en Leven, Rondom,…

Deze slideshow vereist JavaScript.

Ook kregen de twee drijvende krachten achter onze vzw, Diane Leys en onze kersverse voorzitter Bart Corneillie, ruime zendtijd op RTV.

Bron: RTV nieuws – 3 juni 2019

11Sgi6bHHbwU1n

Ook onze infovergadering op 20 juni mocht op een goede belangstelling rekenen.

antique-cash-coins-210600.jpg

Klaar om jouw storting te ontvangen!

Op de Spiegel vzw heeft sinds kort een eigen bankrekening. We kozen bewust voor een rekening bij Triodos Bank, die van duurzaam bankieren haar handelsmerk maakt.

Het totale vermogen van onze vzw bedraagt momenteel € 6.737,50. Daarvan hebben we reeds € 4.075 aan projecten besteed. Onze kosten in de opstartfase bedroegen € 372,21. Dat brengt ons banksaldo op € 2290,29. Onze mogelijkheden om nieuwe aanvragen te behandelen zijn vandaag dus beperkt.

Wil je onze werking ondersteunen via een gift? Dan kan dat door storting op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw: BE37 5230 8108 7328.

delivery-envelopes-mail-1919343.jpg

Werk aan de winkel: nieuwe aanvragen stromen binnen

Deze maand vielen twee nieuwe aanvragen in onze bus. Zo kregen we een vraag van een koppel dat een laptop wenst te kopen. In een tweede dossier werd financiële ondersteuning gevraagd voor de aankoop van een auto.

Beide dossiers worden met de nodige aandacht en zorg behandeld. We hopen uiteraard dat we op korte termijn voldoende giften ontvangen zodat we alle vragen positief kunnen beantwoorden.

Ken je mensen die onze werking een warm hart toedragen? Vertel ze over ons!