Hilde Devos publiceert gedichtenbundel ‘Onverhoopt’ – GVA

Sinds oktober 2019 dragen woorden Hilde door de dagen. Ze waaien zomaar aan en blijven praatjes slaan tot ze onderdak vinden in een gedicht. Onverhoopt bundelt het kruim van die oogst. Vrije verzen, haiku’s en tanka’s verkennen wegen om onzekerheid, ongemak en pijn het hoofd te bieden, sterker nog: te doorleven. Ze verklanken een lofzang op woorden, natuur en humor.

e zijn heel blij u te mogen melden dat Hilde Devos de integrale opbrengst van haar dichtbundel ‘Onverhoopt’ schenkt aan de Op de Spiegel vzw.

Lees hier het artikel op GVA.