Mo – Open brief

Jullie zien het ongetwijfeld passeren in de media, horen de verhalen van mensen die er waren of zagen het met eigen ogen: de schrijnende situatie aan het Klein Kasteeltje blijft – ondanks alle inspanningen – aanhouden. Samen met meer dan veertig andere burgerinitiatieven kroop Op de Spiegel vzw  we in onze pen om de Belgische federale regering in een open brief aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Jullie kunnen de brief hier lezen.

#GeenMensenOpStraat

 #GeenMensenOpStraat: Hoeveel dagen nog, Sammy Mahdi? | Vluchtelingenwerk

Om onze eisen kracht bij te zetten, nodigen we jullie uit om de petitie te ondertekenen en verder te verspreiden.

Vluchtelingenwerk koppelt een petitie aan deze actie waarin ze de staatssecretaris oproepen om:

  • Snelle noodopvang te voorzien voor zij die nu op straat staan
  • Te garanderen dat iedereen een verzoek tot internationale bescherming kan indienen
  • Werk te maken van flexibele en kleinschalige opvang

Hilde Devos publiceert gedichtenbundel ‘Onverhoopt’ – GVA

Sinds oktober 2019 dragen woorden Hilde door de dagen. Ze waaien zomaar aan en blijven praatjes slaan tot ze onderdak vinden in een gedicht. Onverhoopt bundelt het kruim van die oogst. Vrije verzen, haiku’s en tanka’s verkennen wegen om onzekerheid, ongemak en pijn het hoofd te bieden, sterker nog: te doorleven. Ze verklanken een lofzang op woorden, natuur en humor.

e zijn heel blij u te mogen melden dat Hilde Devos de integrale opbrengst van haar dichtbundel ‘Onverhoopt’ schenkt aan de Op de Spiegel vzw.

Lees hier het artikel op GVA.