Nieuwsbrief #4: november 2020

JkrCqG9qzHB11k

Beste lid of sympathisant van Op de Spiegel vzw,

Op de Spiegel vzw heeft de laatste maanden niet stilgezeten. Corona treft vandaag ieder van ons, maar in het bijzonder de meest kwetsbaren in onze samenleving. Meer dan ooit rekenen nieuwkomers op onze ondersteuning.

In deze nieuwsbrief:

  • Vlamdragers: een mooie getuigenis over onze werking
  • Op de Spiegel: aanwezig op Refugee Walk!
  • Op de Spiegel: financieel

3

Vlamdragers: een mooie getuigenis over onze werking

Vlamdragers is een online platform dat inspirerende verhalen over bezielde mensen wil delen. Zij zetten mensen in de kijker, die moeilijkheden niet uit de weg gaan, maar die de vlam van geluk brengen in het dagelijkse leven.

Vorige maand verscheen het Vlammend Verhaal van Diane Leys en Farah Khattab. Een verhaal over passie en drive maar ook over moed en kracht. Kortom een mooie getuigenis over de werking van Op de Spiegel vzw!

Benieuwd?

Lees hier het volledige artikel.

2

Op de Spiegel vzw: aanwezig op de Refugee Walk!

Wereldwijd zijn bijna 80 miljoen mensen op de vlucht voor geweld, oorlog en vervolging. Ze leggen enorme afstanden af, vaak te voet, op zoek naar een veilige haven. Deelnemers van de Refugee Walk tonen hun solidariteit met mensen op de vlucht.

De voorbije jaren werd de sponsortocht voor vluchtelingenwerk Vlaanderen in en rond één stad georganiseerd. Door corona werden de wandelingen dit jaar op 27 september verspreid georganiseerd over Vlaanderen. De regionale werkgroep van Oxfam Wereldwinkels koos daarom dit jaar voor twee prachtige tochten van 10 en 40 kilometer die vertrokken vanuit het station van Tielen.

Op de Spiegel mocht in de gloednieuwe ‘Oxvan’ aan het station een handje toesteken met het laven van de dorstigen. Dit leverde niet enkel een extra centje op voor onze werking maar ook enkele leuke plaatjes!

1

Op de Spiegel vzw: financieel

Op de Spiegel vzw ontving sinds de opstart €37.705 aan inkomsten. Het betreft hier voornamelijk giften en inkomsten uit fondsenwerving. Er werden verbintenissen aangegaan voor een bedrag van €29.735. Daarvan is al €8.917 afgelost. Sinds de start van onze vzw werden er voor €913 kosten gemaakt. Dat is slechts 2,42% van onze inkomsten.

Met onze huidige reserve kunnen we nog een zestal aanvragen behandelen. Maandelijks worden er telkens een drietal nieuwe dossiers aangemeld. We onderzoeken iedere vraag dan ook grondig en blijven zeer omzichtig met onze middelen omgaan.

Wil jij onze werking ondersteunen via een gift? Dan kan dat door storting op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw: BE 37 5230 8108 7328.

Aarzel zeker niet om zelf een aanvraag in te dienen of nieuwkomers de weg te wijzen naar Op de Spiegel vzw. We maken graag tijd vrij voor een gesprek.

Nieuwsbrief #3: juni 2020

JkrCqG9qzHB11k

Beste lid of sympathisant van Op de Spiegel vzw,

Vandaag valt de derde nieuwsbrief van onze vzw in je digitale brievenbus. Via deze weg willen we je op de hoogte houden van de handel en wandel van onze vzw, die onlangs haar eerste verjaardag mocht vieren!

Op de Spiegel vzw heeft als doel om in wederzijds vertrouwen een klein bedrag – dat na verloop van tijd terugbetaald kan worden – ter beschikking te stellen aan erkende vluchtelingen, om hen op die manier te ondersteunen op weg naar een zelfstandig bestaan.

In deze nieuwbrief

  • Algemene Vergadering: uitgesteld
  • Hoe erkende vluchtelingen hun weg vinden naar Op de Spiegel vzw
  • #geluksbrengers
  • Steun Op de Spiegel vzw

3 foto 1

Algemene vergadering: uitgesteld

De algemene vergadering van Op de Spiegel vzw moet naast een verplicht formeel deel ook vooral een feest zijn van onderlinge solidariteit en vriendschap. Hierbij hoort een hapje, een drankje en héél veel gezelligheid.

Het coronavirus houdt ons voorlopig nog in de greep. Daarom heeft het bestuursorgaan van Op de Spiegel vzw beslist om de algemene vergadering dit jaar niet te laten doorgaan op Wereld Vluchtelingendag, 20 juni. Statutair is dat mogelijk omdat ons eerste boekjaar loopt tot 31 december 2020 en we de eerste jaarvergadering pas na afloop van het eerste boekjaar moeten houden.

Natuurlijk vinden we het ongelofelijk jammer dat we de eerste verjaardagskaars van Op de Spiegel vzw niet samen met jullie kunnen uitblazen. Maar uitstel is geen afstel: we zoeken naar een nieuwe datum voor dit najaar en houden jullie op de hoogte.

3 foto 2

Hoe erkende vluchtelingen hun weg vinden naar Op de Spiegel vzw

Op de Spiegel vzw behandelt gemiddeld een drietal aanvragen per maand. Ieder dossier wordt grondig onderzocht vooraleer een natuurlijke verbintenis wordt aangegaan. Zo gaan we na in welke mate de aanvraag effectief bijdraagt tot een zelfstandig bestaan.

Dit kan het behalen van een rijbewijs B voor het vinden van een job zijn, of de aankoop van een wagen om in ploegen te werken. Maar ook de aankoop van een laptop, cursusmateriaal of het inschrijvingsgeld van een opleiding is mogelijk. Uiteraard reiken we goedkopere alternatieven aan indien deze evenwaardig zijn.

Hoe vinden de aanvragers hun weg naar Op de Spiegel vzw?

Vooral via mond-tot-mondreclame van personen die bij Op de Spiegel vzw een natuurlijke verbintenis hebben aangegaan. Het is fijn om vast te stellen dat onze aanpak gewaardeerd wordt en zijn vruchten afwerpt. Het nadeel is dat we daardoor vandaag nog te weinig proactief zoeken naar nieuwe noden.

De lat mag én moet hoger. We willen nieuwkomers de kans geven om zich verder te ontplooien volgens hun talenten, zodat ze volwaardig kunnen doorgroeien in onze maatschappij. Een duwtje in de rug om een zelfstandige activiteit op te starten, om een opleiding te volgen voor de erkenning van het diploma dat in het thuisland werd behaald, een bijkomende specialisatie die kansen biedt op een promotie,….

We begeven ons hiermee op nieuw en onbekend terrein. Daarom gaan we met Op de Spiegel vzw de noden eerst in kaart brengen.

Vandaar een warme oproep aan onze leden en sympathisanten: heb je ervaring op dit terrein of ken je iemand die zijn kennis met ons kan delen? Aarzel niet om ons te contacteren!

3 foto 3

#geluksbrengers

Op de Spiegel vzw steunt de campagne ‘De Geluksbrengers’ van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Met het klavertje vier tonen we dat we openstaan voor jonge vluchtelingen. Met deze campagne wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen de komende maanden iedereen een geluksbrenger zien worden. Een verschil maken vergt weinig. Met een klein engagement op ieders maat: van simpelweg ‘hallo” zeggen tot een lokale vrijwilliger worden die jonge vluchtelingen helpt om hun toekomstdromen waar te maken.

3 foto 4

3 foto 5

Steun Op de Spiegel vzw

Draag je onze werking een warm hart toe? Stort maandelijks een kleine bijdrage op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw:

BE 37 5230 8108 7328

Of stel een doorlopende betalingsopdracht in op je bankapp. Zo kan je Op de Spiegel vzw eenvoudig blijven steunen – waarvoor een warme dankjewel!

Wil je de nieuwsbrieven van Op de Spiegel vzw graag rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Geef ons een seintje via het contactformulier.

Nieuwsbrief #2: november 2019

JkrCqG9qzHB11k

Beste lid of sympathisant van Op de Spiegel vzw,

Vandaag valt onze tweede nieuwsbrief van Op de Spiegel vzw in je digitale brievenbus.

Op de Spiegel vzw heeft als doel om in wederzijds vertrouwen een klein bedrag ter beschikking te stellen aan erkende vluchtelingen, dat na verloop van tijd kan terugbetaald worden. Zo willen we hen steunen op weg naar een zelfstandig bestaan.

NB2-1

Op de Spiegel vzw: financieel

Een dertigtal sympathisanten steunden onze vzw al met een financiële gift. Alles opgeteld heeft Op de Spiegel vzw nu bijna € 9.445 aan giften ontvangen. Er werden verbintenissen aangegaan voor een bedrag van € 8.953. Daarvan is vandaag reeds € 1.827 afgelost. Sinds de start van onze vzw werden er voor € 542 kosten gemaakt. Dat is 5,74% van de inkomsten. De belangrijkste kostenposten zijn de oprichtingskosten en publiciteitskosten.

Het huidige banksaldo bedraagt € 1.827. Iedere maand komen er nieuwe aanvragen tot ondersteuning bij. Momenteel zijn er een viertal dossiers in behandeling. We zijn dus genoodzaakt om zeer omzichtig met onze middelen om te gaan.

Wil jij onze werking ondersteunen via een gift? Dan kan dat door storting op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw: BE 37 5230 8108 7328.

Tip: schrijf iedere maand een klein bedrag over via een domiciliëringsopdracht bij je bank.

NB2-2.jpg

Oxfam Wereldwinkel KLT schenkt de opbrengst van het Fairtrade Restaurant 2019 aan Op de Spiegel vzw. Binnenkort zullen we € 750 ontvangen op onze rekening. Hartelijk dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan dit mooie initiatief!

Organiseert jouw vereniging een activiteit en ben je nog op zoek naar een goed doel? Download dan hier ons sponsordossier.

NB2-3.jpg

Op de Spiegel vzw komt naar buiten…

Tijdens de kerstvakantie organiseert vzw Kerstkroeg de jaarlijkse kerstkroeg aan de kerk in Herselt. Net zoals andere jaren gebeurt dit dankzij een hele hoop vrijwilligers die zich enthousiast inzetten voor een gezellige, warme en smakelijke kroeg voor het goede doel.

Op de Spiegel vzw is dit jaar geselecteerd als één van de goede doelen. Als tegenprestatie gaan we op 29 december een avondje tappen in de Kerstkroeg. Heb je zin om een handje toe te steken? Geef dan zeker een seintje!

Meer info: de Kerstkroeg vindt dit jaar plaats van vrijdag 20 december tot en met zaterdag 4 januari 2020. De Kerstkroeg is dagelijks open van 14 tot 2 uur. Op 31 december is de Kerstkroeg gesloten. Warm aanbevolen!

Oxfam Cadeaudagen 30 november – 1 december 2019

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Oxfam Wereldwinkel tijdens het eerste weekend van december een eindejaarsbeurs in het ontmoetingscentrum van Kasterlee (Binnenpad 2, 2460 Kasterlee).

Vrijwilligers van Op de Spiegel vzw zullen aan de bezoekers van de beurs lekkere wafels te koop aanbieden, om mee te nemen of ter plaatse te nuttigen. Kom zeker eens langs bij onze stand!

Nieuwsbrief #1: juli 2019

JkrCqG9qzHB11k

Beste lid of sympathisant van Op de Spiegel vzw ,

Vanaf nu mag je deze nieuwsbrief regelmatig in je digitale brievenbus verwachten. Via deze weg willen we je op de hoogte houden van de handel en wandel van onze piepjonge vzw.

Op de Spiegel vzw heeft als doel om in wederzijds vertrouwen een klein bedrag ter beschikking te stellen aan erkende vluchtelingen, dat na verloop van tijd kan terugbetaald worden, om hen zo te ondersteunen op weg naar een zelfstandig bestaan.

In deze eerste nieuwsbrief

  • Terugblik op een succesvolle lanceringscampagne
  • Helemaal klaar om jouw storting te ontvangen!
  • Werk aan de winkel: nieuwe aanvragen stromen binnen

Een succesvolle lanceringscampagne

De opstart van onze vzw is niet onopgemerkt voorbij gegaan! We waren aangenaam verrast dat ons persbericht meermaals werd opgepikt door de regionale pers. Artikels verschenen in Gazet van Antwerpen, De Postiljon, Kerk en Leven, Rondom,…

Deze slideshow vereist JavaScript.

Ook kregen de twee drijvende krachten achter onze vzw, Diane Leys en onze kersverse voorzitter Bart Corneillie, ruime zendtijd op RTV.

Bron: RTV nieuws – 3 juni 2019

11Sgi6bHHbwU1n

Ook onze infovergadering op 20 juni mocht op een goede belangstelling rekenen.

antique-cash-coins-210600.jpg

Klaar om jouw storting te ontvangen!

Op de Spiegel vzw heeft sinds kort een eigen bankrekening. We kozen bewust voor een rekening bij Triodos Bank, die van duurzaam bankieren haar handelsmerk maakt.

Het totale vermogen van onze vzw bedraagt momenteel € 6.737,50. Daarvan hebben we reeds € 4.075 aan projecten besteed. Onze kosten in de opstartfase bedroegen € 372,21. Dat brengt ons banksaldo op € 2290,29. Onze mogelijkheden om nieuwe aanvragen te behandelen zijn vandaag dus beperkt.

Wil je onze werking ondersteunen via een gift? Dan kan dat door storting op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw: BE37 5230 8108 7328.

delivery-envelopes-mail-1919343.jpg

Werk aan de winkel: nieuwe aanvragen stromen binnen

Deze maand vielen twee nieuwe aanvragen in onze bus. Zo kregen we een vraag van een koppel dat een laptop wenst te kopen. In een tweede dossier werd financiële ondersteuning gevraagd voor de aankoop van een auto.

Beide dossiers worden met de nodige aandacht en zorg behandeld. We hopen uiteraard dat we op korte termijn voldoende giften ontvangen zodat we alle vragen positief kunnen beantwoorden.

Ken je mensen die onze werking een warm hart toedragen? Vertel ze over ons!