Nieuwsbrief #8: mei 2022

In deze nieuwsbrief:

 • Amaryllisproject goed van start
 • Fonds Celina Ramos
 • Duurzame held 2021
 • Algemene vergadering Op de Spiegel vzw

Amaryllisproject goed van start

In een vorige nieuwsbrief kon je al kennismaken met Amaryllis, een samenwerkingsproject met Rotary Turnhout. Amaryllis wil hoger opgeleide nieuwkomers op weg helpen naar een job die beter aansluit bij hun diploma, competenties en werkervaring die zij hebben opgedaan in hun thuisland. Een gemengde werkgroep Rotary/Op de Spiegel vzw boog zich over een plan van aanpak. John Boks van Rotary Turnhout werd aangesteld als projectcoördinator van Amaryllis.

Meer weten over ons project? Lees hier het uitgebreid interview met John in het ledenblad van Rotary.

Fonds Celina Ramos

Op de Spiegel vzw heeft een kandidaatsdossier ingediend in het kader van de projectoproep ‘Fonds Celina Ramos’ van de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds steunt initiatieven die werken met mensen met een maatschappelijke achterstand, zowel economisch als sociaal in België. Het Fonds richt zich tot kleinschalige projecten die het verschil maken omdat ze gedragen worden door enthousiaste personen en liefst concreet en blijvend iets veranderen aan de situatie van kwetsbare mensen in een economisch precaire situatie.

Afgelopen donderdag ontvingen we bevestiging van de Koning Boudewijnstichting dat we mogen rekenen op € 3000 financiële steun voor de realisatie van onze doelstelling: nieuwkomers op weg helpen naar een zelfstandiger bestaan.

Duurzame held 2021

In 2021 ontvingen we van Gemeente Kasterlee de erkenning ‘Duurzame Held’. Dat met deze motivering:

“De steun van Op de Spiegel vzw kan nieuwkomers definitief wegleiden uit de armoede (SDG 1). Door uit deze vicieuze cirkel te treden kunnen deze gezinnen ook andere ontwikkelingsdoelen inlossen, zoals geen honger (SDG 2), toegang tot goede gezondheid, welzijn (SDG 3) en kwaliteitsonderwijs (SDG 4).”

Ontdek hier de andere duurzame helden van Kasterlee: https://www.duurzamegemeente.be/ gemeente/kasterlee-2021

Hartelijk dank aan Gemeente Kasterlee voor deze mooie appreciatie!

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als een wereldwijd kader voor duurzame ontwikkeling. 193 landen bereikten een akkoord over deze 17 doelstellingen.

Algemene Vergadering Op de Spiegel vzw

Na een digitale vergadering in 2021 hopen we elkaar dit jaar weer ‘echt’ te kunnen ontmoeten. Onze Algemene Vergadering zal doorgaan op woensdag 22 juni in de Foyer van OC Kasterlee. De leden van de Algemene Vergadering ontvangen later nog een officiële uitnodiging in hun mailbox.

Heb je een vlotte pen en wil je graag een actieve rol opnemen in onze vzw? Wil je bestuurder worden van onze vzw of meewerken aan onze activiteiten?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wil jij onze werking ondersteunen via een gift?

Dan kan dat door storting op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw: BE 37 5230 8108 7328.

Tip: schrijf iedere maand een klein bedrag over via een domiciliëringsopdracht bij je bank.

Mo – Open brief

Jullie zien het ongetwijfeld passeren in de media, horen de verhalen van mensen die er waren of zagen het met eigen ogen: de schrijnende situatie aan het Klein Kasteeltje blijft – ondanks alle inspanningen – aanhouden. Samen met meer dan veertig andere burgerinitiatieven kroop Op de Spiegel vzw  we in onze pen om de Belgische federale regering in een open brief aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Jullie kunnen de brief hier lezen.

#GeenMensenOpStraat

 #GeenMensenOpStraat: Hoeveel dagen nog, Sammy Mahdi? | Vluchtelingenwerk

Om onze eisen kracht bij te zetten, nodigen we jullie uit om de petitie te ondertekenen en verder te verspreiden.

Vluchtelingenwerk koppelt een petitie aan deze actie waarin ze de staatssecretaris oproepen om:

 • Snelle noodopvang te voorzien voor zij die nu op straat staan
 • Te garanderen dat iedereen een verzoek tot internationale bescherming kan indienen
 • Werk te maken van flexibele en kleinschalige opvang

Nieuwsbrief #7: november 2021

JkrCqG9qzHB11k

 

In deze nieuwsbrief

 • Refugee Walk editie 2021
 • Amaryllis samen met Rotary Turnhout
 • Op de Spiegel vzw bakt wafels
 • Enkele kerncijfers van onze werking

Refugee Walk editie 2021

Wereldwijd zijn bijna 80 miljoen mensen op de vlucht voor geweld. Ze leggen enorme afstanden af, vaak te voet, op zoek naar een veilige thuis.

Deelnemers aan de Refugee Walk zijn solidair met mensen op de vlucht en tonen dit door een symbolische route van 10, 20 of 40 km te bewandelen. Samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen stippelde Op de Spiegel vzw ook dit jaar weer 3 mooie wandelingen uit via wandelknooppunten en zorgde voor een warm onthaal te Tielen op 3 oktober 2021. Ondanks het hondenweer mochten we toch een 35-tal moedige wandelaars verwelkomen.

1

Amaryllis samen met Rotary Turnhout

2

“De Amaryllisbol heeft zoveel kracht in zich dat deze zonder water of voeding kan groeien en bloeien met een grote uitbundigheid en schoonheid.”

Een job vinden wordt vaak als sluitstuk gezien van een geslaagde integratie voor nieuwkomers. De weg naar werk is echter vaak een pad met vele hindernissen. Op de Spiegel vzw ondersteunt vluchtelingen hierin financieel.

Met Amaryllis, een samenwerkingsproject tussen Rotary Turnhout en Op de Spiegel vzw, willen we nog een stap verder gaan. Dit project richt zich specifiek naar een beperkte groep van hoog opgeleide vluchtelingen die we een intensief begeleidingstraject aanbieden. Zo leiden we deze nieuwkomers naar betere jobs die aansluiten bij hun competenties en de werkervaring die zij hebben opgedaan in hun thuisland.

Op de Spiegel vzw bakt wafels

3

Na een pauze in 2020 omwille van corona gaat Op de Spiegel vzw opnieuw wafels bakken tijdens de eindejaarsbeurs van Oxfam Wereldwinkel KLT op 4 en 5 december. Editie 2019 bracht een mooi bedrag van € 834,34 op voor onze werking. Heb je een wafelijzer en zie je het zitten om op vrijdag 3 december thuis wafels te bakken? Reageer dan even op deze mail dan bezorgen we je tijdig alle ingrediënten.

Enkele kerncijfers van onze werking

4

Er lopen nu 18 natuurlijke verbintenissen bij Op de Spiegel vzw.

De gemiddelde waarde van een nieuwe natuurlijke verbintenis is €2665.

De maandelijkse aflossing bedraagt gemiddeld €111 per dossier.

Er zijn momenteel 2 nieuwe aanvragen in behandeling.

Het vrije saldo op onze bankrekening bedroeg eind oktober €4846.

Zonder bijkomende giften kunnen we dit jaar geen nieuwe natuurlijke verbintenissen meer aangaan.

Wil jij onze werking ondersteunen via een gift?

Dan kan dat door storting op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw: BE 37 5230 8108 7328.

Tip: schrijf iedere maand een klein bedrag over via een domiciliëringsopdracht bij je bank.

Hilde Devos publiceert gedichtenbundel ‘Onverhoopt’ – GVA

Sinds oktober 2019 dragen woorden Hilde door de dagen. Ze waaien zomaar aan en blijven praatjes slaan tot ze onderdak vinden in een gedicht. Onverhoopt bundelt het kruim van die oogst. Vrije verzen, haiku’s en tanka’s verkennen wegen om onzekerheid, ongemak en pijn het hoofd te bieden, sterker nog: te doorleven. Ze verklanken een lofzang op woorden, natuur en humor.

e zijn heel blij u te mogen melden dat Hilde Devos de integrale opbrengst van haar dichtbundel ‘Onverhoopt’ schenkt aan de Op de Spiegel vzw.

Lees hier het artikel op GVA.

Nieuwsbrief #6: mei 2021

JkrCqG9qzHB11k

 

Beste lid of sympathisant van Op de Spiegel vzw,

We zijn heel blij u te mogen melden dat Hilde Devos de integrale opbrengst van haar dichtbundel ‘Onverhoopt’ schenkt aan de Op de Spiegel vzw.

Sinds oktober 2019 dragen woorden Hilde door de dagen. Ze waaien zomaar aan en blijven praatjes slaan tot ze onderdak vinden in een gedicht. Onverhoopt bundelt het kruim van die oogst. Vrije verzen, haiku’s en tanka’s verkennen wegen om onzekerheid, ongemak en pijn het hoofd te bieden, sterker nog: te doorleven. Ze verklanken een lofzang op woorden, natuur en humor.

Deze dichtbundel kan een spiegel zijn en elkeen inspireren tot meer boeiende ervaringen, ook als het tegenzit. Hij schenkt schoonheid en troost, steekt een hart onder de riem en reikt manieren van beleven aan die leiden tot groot geluk.

Laat het de windstreken horen, Onverhoopt is er bijna!

2

“soms de simpele vreugde te praten

Vasile Gârnet

Soms de simpele vreugde te praten

zomaar ongevraagd een weerwoord te krijgen

dat alle pijn doet wijken

eensklaps van kramp, klem, koord en ijzer bevrijdt

het uur tot een hoogfeest lengt.

 

Dat buitelen van gedachten

dat hart en ziel fijner stemt

dan de vermaardste violist zijn snaren,

een zoete vrucht die mij dagen later

nog in vervoering breng”

in de dichte mist

verwatert de oude eik

tot een aquarel”

Onverhoopt, 136 bladzijden leesavontuur, gevat in een gelamineerde kaft, is te koop voor slechts 15 euro.

Intekenen voor Onverhoopt is wenselijk. Dit kan door vóór 12 juni 2021 een mail te sturen naar opdespiegel@gmail.com met vermelding van het gewenste aantal exemplaren, uw naam en adres.

én de som voor het aantal, al of niet met verzendkosten, over te schrijven op het rekeningnummer BE37 5230 8108 7328 van Op de Spiegel vzw.

Met uw bestelling steunt u Op de Spiegel vzw in woord en daad. Dank u wel, eveneens namens Hilde en de vluchtelingen die wij hiermee helpen!

Vanaf 1 juli liggen dichtbundels voor u klaar

U kan de bestelde dichtbundels tijdens de openingsuren afhalen in de Wereldwinkel van Kasterlee, Melkstraat 38, 2460 Kasterlee.

Wie zijn bestelling niet kan ophalen, krijgt de dichtbundel thuisgestuurd en betaalt hiervoor bij inschrijving een extra kost per boek van 5 € voor België en 10 € voor Nederland.

Nieuwsbrief #5: januari 2021

JkrCqG9qzHB11kWie had ooit verwacht dat we “terug een gewoon jaar” als een wens zouden uitspreken; als iets waar we met intens verlangen naar uitkijken!

1

Beste lid of sympathisant van Op de Spiegel vzw,

Voor vele nieuwkomers wordt het wellicht nooit meer zoals het was. Zij moesten al wat hen lief was achterlaten in hun thuisland. Met vallen en opstaan proberen zij een nieuw leven op te bouwen.

Dankzij jouw steun slagen zij er toch in om dit moeilijke pad te bewandelen. Velen malen dank hiervoor!

In deze nieuwsbrief willen we enkele hoopvolle getuigenissen met jullie delen. We vonden deze zo puur en oprecht dat we ze jou onversneden voorschotelen.

Wil jij onze werking ondersteunen via een gift? Dan kan dat door storting op het rekeningnummer van Op de Spiegel vzw: BE 37 5230 8108 7328.

2

Safya en Yasser

Gelukkig Nieuwjaar ik wens jullie het allerbeste,

Mijn ervaring met de organisatie is geweldig, Ik heb veel goede raad gekregen en jullie hebben me geholpen aan het begin van mijn route hier in Begiè. Ik kan jullie geleerd om deel te nemen en samen te werken binnen de groep. Ik ben dankbaar dat ik Diane en Suaad heb leren kunnen. Diane heeft me goed geholpen en heeft me Ans leren kunnen. Zij helpt me met de taal en staat altijd voor me klaar. Mijn ervaring bij lijnguapolis is goed, ik spreek nog niet perfect Nederlands,maar mijn basis is al goed. Ik kan nu het oudercontact van mijn dochters goed verstaan en mijn e-mail allen lezen, dat is heel prettig. Bedankt, Diane en Suaad en Bart en Maria en de anderen ik kan niet genog woorden vinden om jullie te Bedanken.

Hallo ik ben Ans, ik ben bij Safya terechtgekomen na een oproep van Diane via vrijwilligersgroep van Oxfam in Mortsel. Wat eerst gewoon bijles Nederlands was is snel meer geworden dan dat. Nederlands oefenen is nog altijd de hoofdzaak, maar recepten en levenservaring uitwisselen, elke keer binnenkomen in een warme thuis voor 3 prachtige meisjes en mogen meemaken dat de jongste je absoluut niet-Arabische naam ook begint te zeggen,als ze voor de rest nog niet zoveel kan praten; de sprankeltjes vreugde in een verder compleet van de pot gerukt jaar. Dus ik wil ook jullie enorm bedanken dat ik via jullie Safya heb leren kuunnen, en over dat nederlands ja dat goed gaat.

Met vreindelijk groenten en houden jullie gezond

Safya en Yasser”

3

Habte

“Ik ben Habte uit Eritrea op 10/2015 naar België gekomen. Ik heb twee zonen van 10 jaar, van 7 jaar en een babytje dochter van 8 maanden. Mijn zonen Yafiet en Sammy in Eritrea geboren. Mijn dochter Yorusalem hier geboren. Mijn vrouw Luwam en mijn zonen zijn op 01/2018 naar België gekomen.

Na de Nederlands 1.2 gevolgd ik ben voor de eerst keer in Turnhout al 6 maanden van uit Olen met de bus als schilder gewerkt. en dan in Olen met een bouwfirma al 2 maanden gewerkt. Ik vind dat een beetje moeilijk. Omdat mijn Nederlands is niet zeer goed. dus ik snapt niet heelmaal wat zegt mij de baas. en veel boos tegen me. Ik heb heel stress hadden. Ik kan niet verder meer. Gestopt.

Eigenlijk ik ben in de wacht lijst opleiding lasser via VDAB. Ik ben als lasser in Erietrea veel jaren gewerkt. Maar moet ik hier opnieuw een opleiding volgen. Ik heb bijna 1 jaar, half in Antwerpen en half in Sint-Katelijne- Waver genog opleiding lasser gevolgen. Dan ik moet werk zoeken. maar dat is heel moeilijk snel werk te vinden. Ik heb met veel firma’s gesolliciteerd. Niet gemakkelijk. Er is twee moeilijk vragen van de werkgever.

1, heb je auto?

2, hoeveel jaren ervaren heb jij?

nogmaal anders, maar ik vind niet moeilijk.

Dat die ene heel belangrijk vraag ‘heb je auto?’ is voor me een beetje moeilijk. Eigenlijk toen was ik klaar met rijbewijs L. Ik kan auto rijden. maar ik geen auto hebben. Ik kan niet ook auto kopen. Dus geen werk vinden.

Eindelijk heb ik geld van Op De Spiegel VZW gekreegen. Dan auto gekocht. gelukkig heel snel werk gevonden. mijn leven dag na dag veel beter geworden. Nu heb ik auto, vast werk en gezond familie.

Ik wil heel graag van hart voor Daine Les bedanken voor Op de Spiegel vzw georgsienaert en mij verantwoordelijk gegeven. Zij is een van die mensen mijn leven verbetert. André Eritrean vluchtelingen ook hebben voor auto te kopen geld bij Op de Spiegel vzw gekreegen. En zij zijn auto gekocht en werk gevonden.

Alvast bedankt voor de Op de Spiegel vzw organiseren en het group.

Ik kan niet goed de steunen helemaal uitleggen. omdat ik heb geen genoeg nederlands. Jullie kunnen verbeteren mijn schrijft.

Bedankt voor begrijp me en best wensen gelukkig nieuwjaar 2021 voor alle vriendinnen Op de Spiegel vzw mensen.

Nog fijn nieuwe jaar!!! Tot ziens !!

groetjes habte”

4

Zahid en Hiba

“Bete leden van op de spiegel,

Ik wil jullie hier bedanken voor de sentjes die wij van jullie mogen ontvangen, en dan op ons gemak kunnen terug betalen, wij hebben met deze bedrag een printer kunnen kopen, die wij het echt nodig hadden tijdens mijn studie, eigenlijk heb ik afgestudeerd, maar mijn vrouw die ook aan het studeren blijft zij gebruiken. Het is nu ook gelukt met de hele afbetaling.

Kleine bedragen doen niet veel, maar toen in ons geval had wel veel betekent voor ons en heeft geholpen.

Met vriendelijke groeten

Zahid en Hiba”

Hier kan je een uitgebreid interview met Zahid lezen.